header


Oorsprong

Op deze website staan werkstukken, kunstwerken en denkbeelden van een schizofrene tovenaar die het woord schizofreen niet meer vreest maar opvat als een synoniem voor geestsplijting, in mijn ogen de enige manier om tot werkelijke geestverruiming te komen. Geestverruiming is geen ontwikkeling maar een vorm van bewustwording, je ergens van bewust worden oftewel durven geloven dat iets waar is. Sinds ik schizofreen werd durf ik te geloven dat de ik-geest (persoonlijkheid) een illusie is. Het lichaam heeft een duidelijke fysieke begrenzing maar voor de geest is die begrenzing niet vast te stellen dus elk idee over het ik is fantasie. Dit uitgangspunt noem ik goddelijke bewustwording. Daarbij gaat het niet om een religieuze god maar om het woord god als tegenhanger van het woord ik, eigenlijk is AL een betere benaming. AL-bewustworing dus, durven geloven dat er eigenlijk maar één geest is en daar in de praktijk van je leven ook vorm aan geven.

Alle werkstukken en kunstwerken die op deze website getoond worden zijn ontstaan op basis van dit uitgangspunt. Tot ca. 2014 was ik me niet bewust van dit uitgangspunt. Rond die tijd ben ik schizofreen geworden en kwam er werkelijke geestveruiming op gang. Dat heeft geleid tot de constatering dat ik een totaaltovenaar ben, iemand die in en achter alles een overkoepelende magische kracht durft te zien, wat in religies vaak de hand van God wordt genoemd. Op basis van een zelf ontwikkeld schrijforakel liet deze kracht weten door mij liever TAO, godin van het toeval genoemd te worden.

Eind 2021 heeft een andere tovenaar (Angelique) zich in de geest bij me gevoegd omdat TAO daar aan toe was. Omdat Angelique in geestelijke zin in de ban was van een geestverkleinende tovenaar (een heks) en niet uit die ban wist te ontsnappen is ze onzichtbaar gemaakt (overleden) zodat TAO ons met zo min mogelijk stoffelijk misbaar kon samenvoegen. TAO koos voor deze oplossing omdat we beiden voorstander zijn van een zachtaardige en humane manier van AL-bewustwording, niet alleen voor onszelf maar ook voor andere mensen. Grote Dromer is het resultaat van die samenvoeging.
Grote Dromer - sinds 2006